Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 28 april kl 18.00

09 APR 2014 14:25
Styrelsen kallar till årsmöte den 28 april.
Östersunds Sporthall kl 18.00
  • Uppdaterad: 09 APR 2014 15:11

Dagordning:

 

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista för mötet.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlems- och spelaravgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

      11.        Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

           b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) tre ledamöter väljs på ett år

           d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

           e) två stycken ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

      13. Övriga frågor.

 

Andra aktuella dokument till årsmötet kommer att lägas upp eftersom.

Skribent: Fredrik Åström
E-post: This is a mailto link

Postadress:
AMF Jamtland Republicans - Amerikansk Fotboll/Flaggfotboll/Landhockey
C/o Norbäck, Genvägen 14
83142 Östersund

Kontakt:
Tel: +46703942799
E-post: This is a mailto link

Se all info