Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2016

13 JAN 2016 11:04
Styrelsen kallar till årsmöte den 7 februari. Östersunds Sporthall kl 17.00
  • Uppdaterad: 21 JAN 2016 14:29

Styrelsen kallar till årsmöte den 7 februari. Östersunds Sporthall kl 17.00

 

Dagordning:

 

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av föredragningslista för mötet.

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret;

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
          de senaste räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
      verksamhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlems- och spelaravgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
      det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av
      a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

      b) två ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) två suppleanter som väljs på 1 år;

d) en revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens

          ledamöter delta;

e) två stycken ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall

         utses till ordförande;

      f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen

          har rätt att representera med ombud).

13. Övriga frågor.

Skribent: Marcus Calevin
E-post: This is a mailto link

Postadress:
AMF Jamtland Republicans - Amerikansk Fotboll
C/o Norbäck, Genvägen 14
83142 Östersund

Kontakt:
Tel: +46703942799
E-post: This is a mailto link

Se all info