Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2017

12 FEB 2017 22:25
Kallelse till årsmöte för föreningen Jamtland Republicans
  • Skapad: 12 FEB 2017 22:25

Kallelse och dagordning årsmöte

Kallelse till årsmöte för föreningen Jamtland Republicans

Datum: 2017 02 26

Tid: 17:00-18:00

Plats: Östersunds sporthall, teorisalen

 

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista för mötet.

6. Berättelser

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlems- och spelaravgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) tre ledamöter väljs på ett år

d) två stycken revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsensledamöter delta;

e) två stycken ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt attrepresentera med ombud);.

13. Övriga frågor.

 

Förslag till ärenden

Ändra stadgarna till att motion från medlemmar ska inkomma senast tre veckor innan årsmötet (tidigare fyra veckor). Kallelse till årsmötet ska skickas ut senast fyra veckor (tidigare två veckor) innan utsatt datum (paragraf 16).

Ändra styrelsens sammansättning till “Minst 1 ordförande, 4 ledamöter och 2 suppleanter utan krav på separat valberedning. 1 revisor och 1 revisorsuppleant” (paragraf 9, punkt 12).

Ändra följande i dagordning i stadgarna (paragraf 21):

Val av ordförande och sekreterare först.

Styrelsen får besluta om medlemsavgiften och andra kostnader. (paragraf 21, punkt 9).

 

Övriga handlingar

Verksamhetsberättelse inkl ekonomisk berättelse, revisorberättelse, verksamhetsplan och budget kommer finnas tillgängliga för nedladdning på republicans.se senast en vecka innan årsmötet.

Skribent: Hampus Wickström
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
AMF Jamtland Republicans - Amerikansk Fotboll
C/o Norbäck, Genvägen 14
83142 Östersund

Kontakt:
Tel: +46703942799
E-post: This is a mailto link

Se all info